Budova Kartografie

Objekt se sestává ze dvou hlavních budov (A a B), které jsou v jednotlivých podlažích komunikačně propojeny. Nosnou konstrukci budovy A, která má čtyři nadzemní podlaží, tvoří železobetonový tyčový monolitický skelet. Budova B, která má šest nadzemních podlaží, je zděná. Nástavba pátého a šestého podlaží proběhla v roce 1993. Vstup do obou budov je společný z ulice Františka Křížka.

Budova Kartografie PRAHA a.s. Budova Kartografie PRAHA a.s.

Historie

Budova B byla postavena dle návrhu stavitele Josefa Blechy v roce 1896 pro významný pražský reprodukční závod M. SCHULZ, grafický závod umělecký založený roku 1862. V roce 1904 bylo přistaveno druhé patro. Nová nárožní budova A byla vyprojektována v roce 1907 průmyslovým architektem a inženýrem Bruno Bauerem, který byl autorem 120 patentů v oblasti železobetonových skeletových konstrukcí. Stavbu provedla firma Pittel & Brausewetter.

Za protektorátu byla panu Schulzovi, jako občanu židovského původu, budova odebrána a dána do majetku protektorátu jako Tiskárna Protektorátu Čechy a Morava. Po válce připadla Československému státu – Ústřední správě geodézie a kartografie, která ji přidělila Státnímu zeměměřickému a katastrálnímu ústavu. V padesátých letech převzal budovu Kartografický a reprodukční ústav, který byl postupně (po mnoha sloučeních a rozděleních) přejmenováván, až se v roce 1992 privatizoval jako Kartografie PRAHA, a.s.

Současnost

Nyní má Kartografie PRAHA, a.s. své sídlo i pracoviště v centru Prahy na ulici Ostrovní a svůj objekt na ulici Františka Křížka pronajímá jiným podnikatelským subjektům.


Vzhledem k velkoprostorovým kancelářím a industriálnímu charakteru budovy jsou našimi klienty hlavně reklamní agentury, architekti, fotografové a kreativní umělci.

Flying screens Flying screens

Pronájem

V současné době máme několik volných ateliérů k dlouhodobému i krátkodobému pronájmu včetně výstavní síně a galerie. Ateliéry jsou vhodné jak pro klasické kanceláře, tak i pro pořádání kursů a workshopů pro umělce. V případě zájmu o pronájem nebytových prostor můžete kontaktovat správce objektu nebo přímo vedení Kartografie PRAHA, a.s. – viz Kontakt.

Flying screens Flying screens

Budova Kartografie Praha

Vpravo budova A, vlevo budova B

Budova Kartografie Praha

Budova B

Vzorová kancelář

Vzorový ateliér

Ateliér k pronájmu

Prostor galerie

©2011-2018 Kartografie PRAHA, a.s. Všechna práva vyhrazena.